Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-03 Stoppdatum 2012-10-03
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9364
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: