Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS024, 2063 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-25 Stoppdatum 2012-10-25
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 1986
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: