Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-17 Stoppdatum 2012-08-17
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3031
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: