Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG005, 1545 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-08 Stoppdatum 2012-08-08
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6637
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: