Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB024, 3296 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-13 Stoppdatum 2012-09-13
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1442
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: