Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF022, 1915 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-23 Stoppdatum 2012-09-23
Mängd (ton): 6,79 Kostnad totalt: 10734
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: