Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-27 Stoppdatum 2012-10-27
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 9089
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: