Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-11 Stoppdatum 2012-04-11
Mängd (ton): 7,88 Kostnad totalt: 11267
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: