Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB018, 1738 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-26 Stoppdatum 2012-09-26
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4759
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: