Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF157, 2286 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-18 Stoppdatum 2012-09-18
Mängd (ton): 14,01 Kostnad totalt: 14218
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: