Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR013, 1580 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-06 Stoppdatum 2012-08-06
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6475
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: