Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB005, 3071 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-28 Stoppdatum 2012-10-28
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 13058
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: