Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-04 Stoppdatum 2012-10-04
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7675
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: