Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOTTENSJÖN, 789 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-14 Stoppdatum 2012-08-14
Mängd (ton): 53,00 Kostnad totalt: 52892
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: