Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-14 Stoppdatum 2012-08-14
Mängd (ton): 12,97 Kostnad totalt: 17615
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: