Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-26 Stoppdatum 2012-09-26
Mängd (ton): 89,99 Kostnad totalt: 83695
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: