Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-22 Stoppdatum 2012-08-22
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 17355
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: