Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-04 Stoppdatum 2012-09-04
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 23224
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: