Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOSJÖN, 175 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-31 Stoppdatum 2012-07-31
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3531
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: