Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLJASJÖ, 196 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-04 Stoppdatum 2012-08-04
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2354
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: