Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLINGERETJÄRNEN, 3112 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-25 Stoppdatum 2012-10-25
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 2870
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: