Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-12 Stoppdatum 2012-08-12
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 10077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: