Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA HÄRSJÖN, 453 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-21 Stoppdatum 2012-11-21
Mängd (ton): 46,00 Kostnad totalt: 45277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: