Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-15 Stoppdatum 2012-09-15
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1196
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: