Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORNÄBBAN, 493 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-18 Stoppdatum 2012-09-18
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: