Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-24 Stoppdatum 2012-10-24
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3352
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: