Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-01 Stoppdatum 2012-10-01
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 20462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: