Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-25 Stoppdatum 2012-09-25
Mängd (ton): 31,00 Kostnad totalt: 28826
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: