Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-20 Stoppdatum 2012-08-20
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt: 26944
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: