Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-26 Stoppdatum 2012-09-26
Mängd (ton): 7,58 Kostnad totalt: 7375
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: