Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-09 Stoppdatum 2012-08-09
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 7178
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: