Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-20 Stoppdatum 2012-11-20
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 39370
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: