Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-30 Stoppdatum 2012-07-30
Mängd (ton): 3,13 Kostnad totalt: 3802
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: