Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupsjön, 653835 146430 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-16 Stoppdatum 2013-06-16
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 1515
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: