Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögsjön, 657610 143519 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-29 Stoppdatum 2013-06-29
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 5150
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: