Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grepsjön, 661149 144079 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-03 Stoppdatum 2013-06-03
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 6155
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: