Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Tomsjön, 664829 142563 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-14 Stoppdatum 2013-06-14
Mängd (ton): 24,13 Kostnad totalt: 20800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: