Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången, 653386 142797 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-24 Stoppdatum 2013-05-24
Mängd (ton): 63,72 Kostnad totalt: 54919
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: