Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrgryten, 657086 143241 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-25 Stoppdatum 2013-06-25
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt: 8323
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: