Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Smedsjön, 662563 147042 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-02 Stoppdatum 2013-07-02
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 6158
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: