Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stöpsjön, 34_132 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-01 Stoppdatum 2011-04-30
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: