Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141021, 06VAT141021 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-18 Stoppdatum 2013-11-18
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 3008
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: