Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024014, 06VAT024014 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-22 Stoppdatum 2013-08-22
Mängd (ton): 6,88 Kostnad totalt: 10077
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: