Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024063, 06VAT024063 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-22 Stoppdatum 2013-08-22
Mängd (ton): 7,87 Kostnad totalt: 11517
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: