Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrbackasjön, 101135 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-24 Stoppdatum 2013-08-24
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7198
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: