Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävsjön Lilla, 101176 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-27 Stoppdatum 2013-08-27
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3023
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: