Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torpasjön, 074162 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-08 Stoppdatum 2013-10-08
Mängd (ton): 3,93 Kostnad totalt: 5758
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: