Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-09 Stoppdatum 2013-10-09
Mängd (ton): 10,20 Kostnad totalt: 17330
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: