Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-04 Stoppdatum 2013-10-04
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 4830
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: