Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-06 Stoppdatum 2013-10-06
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 16663
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: